Privacy verklaring

Fyr Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (1-1-2018).

Contactgegevens

Fyr Coaching, Jean-Paul Bindels, Pierre Lallementstraat 806, 1097 JR Amsterdam, 020 – 845 8607 is de verwerker van je persoonsgegevens,

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer in geval van afname van een betaalde dienst

De inhoud van de website is door Fyr Coaching met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Fyr Coaching kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Website

De website www.fyrcoaching.nl wordt beheerd door Jean-Paul Bindels. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Fyr Coaching gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via aanvraag en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Fyr Coaching jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Fyr Coaching beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Bescherming Persoonsgegevens

Fyr Coaching en betrokkenen nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van aanmeldingen, voor gratis en betaalde diensten en/of producten en voor relevante informatie in de vorm van o.a. nieuwsbrieven.

Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en wordt niet meer gekeken naar een individuele persoon.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Fyr Coaching gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Fyr Coaching en het afwikkelen van betalingsverkeer en het leveren van de diensten;
 • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen de communicatie over Fyr Coaching (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven) en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor jij je te allen tijde weer kunt afmelden;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website)
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Derden

Fyr Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fyr Coaching tussen zit. Fyr Coaching gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen. Mail voor een up to date lijst:

 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven met waardevolle tips, inspiratie en aanbiedingen en gratis producten
 • WordPress website, dit is de etalage van het bedrijf
 • Moneybird + GetGekko + software van de boekhouder, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen
 • Dropbox + Google Drive om gegevens en bestanden versleuteld op te slaan

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Mijn werknemers (in dienstverband of op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Fyr Coaching selecteert partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Dit Privacy Statement is echter niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling.

Fyr Coaching verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden als het nodig is om aan de uitvoering met onze overeenkomst met jou te voldoen of als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Aanpassen persoonsgegevens/uitschrijven nieuwsbrief en communicatie

Ik bied je de mogelijkheid om zelf jouw gegevens uit mijn e-maillijst te verwijderen.

Op aanvraag kan ik je ook inzage geven in welke gegevens in mijn systeem bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wil verwijderd worden uit de administratie.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je opvragen via . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking?

Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Fyr Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Fyr Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens > zo lang klant actief is, of tot zij/hij zichzelf uitschrijft
 • Adres -> zo lang klant actief is, of tot zij/hij zichzelf uitschrijft
 • Klantgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven (wettelijke verplichting van de belastingdienst)

Cookies

Fyr Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij het gebruik van diensten zoals het invullen van een contactformulier of de aanvraag van een gratis download. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van functionele cookies. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

1 Functionele cookies

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

2 Analytische cookies

Google Analytics

Fyr Coaching gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de Website van Fyr Coaching geeft u  toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.

Fyr Coaching maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Fyr Coaching de volgende stappen heeft ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Naam Geplaatst door Verloopt na Doel
_ga fyrcoaching.nl 2 jaar Voor het identificeren van unieke bezoekers
_gid fyrcoaching.nl 24 uur Voor het identificeren van unieke bezoekers
_gat fyrcoaching.nl 1 minuut Voor het beperken van het aantal internetverzoeken
_utma fyrcoaching.nl 2 jaar Houdt unieke gebruikers en sessies bij. Dit cookie wordt bijgewerkt zodra er gegevens naar Google Analytics verstuurd worden.
_utmt fyrcoaching.nl 10 minuten Voor het beperken van het aantal internetverzoeken
_utmb fyrcoaching.nl 30 minuten Wordt gebruikt om nieuwe sessies en paginabezoeken te detecteren. Dit cookie wordt bijgewerkt zodra er gegevens naar Google Analytics verstuurd worden
_utmz fyrcoaching.nl 6 maanden Slaat de herkomst (sites/zoekmachines) op van hoe u op onze website bent gekomen.
_utmv fyrcoaching.nl 2 jaar Wordt gebruikt voor maatwerkrapportages op bezoekersniveau.

3 Sociale Media cookies

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Fyr Coaching raadt u in elk geval aan ook eerst de privacy verklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Fyr Coaching houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden.

4 Hoe kan ik Cookies uitschakelen?

Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken, dit kan ook het gebruiksgemak van de Website beïnvloeden. Daarnaast heeft het weigeren van cookies alleen gevolgen op de browser en de computer waarop je deze handelingen uitvoert. U maakt zelf de keuze om cookies in uw browser of op uw computer uit te schakelen of te verwijderen.  Voor meer informatie over hoe u cookies kunt verwijderen.

Cookies uitschakelen:

Social Media

Fyr Coaching maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en informatie met je te delen. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Fyr Coaching verbonden. Wanneer je ons wil volgen ga je akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Fyr Coaching kan gebruik maken van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je interesses of dat je in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, heeft Fyr Coaching geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Beveiliging persoonsgegevens

Fyr Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met .

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.