Maak het individu sterker, dan wordt automatisch het team sterker.

Het wordt steeds belangrijker om duurzaam en verantwoord te ondernemen Dit geldt zeker voor je grootste kapitaal: je mensen.

Investeringen in de persoonlijke groei van werknemers betalen zich dubbel en dik terug. Als verantwoordelijke weet je dat vitale werknemers productiever, energieker en meer betrokken zijn. 

Dit resulteert uiteindelijk in;

  • Minder verzuim en verloop
  • Je creëert een ‘desirable’ place to work
  • Ruimte voor meer focus op kernactiviteiten van de organisatie

Fyr Coaching kan enerzijds medewerkers helpen die tegen of over de grens zijn gegaan, anderzijds helpen op het gebied van persoonlijk leiderschap en het formuleren van een persoonlijke missie.

Wist je dat?

14 % van de werknemers jaarlijks melding maakt van burn-out klachten?

De gemiddelde duur van een fikse burn-out 242 dagen is?

De gemiddelde kosten om een open positie te vullen €4.000,- bedragen?

Tevreden werknemers 12% productiever zijn t.o.v. ontevreden werknemers die 10% minder effectief zijn?

Waar heeft jouw bedrijf op dit moment behoefte aan?

Team lead / Manager coaching & mentorship

Mensen aansturen is een kunst. Vooral nieuwe managers zijn gebaat bij ondersteuning, praktische handvatten en een sparringpartner die ze een spiegel voorhoudt.

Burn-out preventie workshop

In deze workshop worden kennis en ervaring met betrekking tot een burn-out gedeeld vanuit een ervaringsdeskundige perspectief. Zoals de signalen die kunnen wijzen op een voorstadium, mogelijke oorzaken en wat je zelf anders kan doen.

Personal coaching

Personal coaching is kortdurend, intensief en versterkt de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Er wordt gecoacht op het constructief aanpakken van uitdagingen en het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfsturing; ideaal voor trainees of high potentials.

Burn-out / Overspannenheid coaching

Middels een intensief traject wordt gewerkt aan de energie- en veerkracht opbouw van de werknemer; worden onderliggende inefficiënte patronen en overtuigingen zichtbaar en beginnen we aan het ombuigen hiervan. Het resultaat is dat de werknemer weer in zijn kracht komt te staan, beter met uitdagingen kan omgaan en een heldere persoonlijke missie heeft.  

Re-integratie coaching

Vaak ontstaat er een kloof tussen de werkgever en de werknemer nadat iemand voor een langere tijd is uitgevallen. Fyr Coaching kan daarbij de transparante externe bruggenbouwer zijn.

Steeds meer organisaties merken dat coaching vaak velen malen effectiever en goedkoper is dan brede trainingen of cursussen, omdat het inzoomt op de unieke behoeftes en uitdagingen van het individu.

Zien jullie de voordelen ook? Neem dan nu contact op om de mogelijkheden te bespreken.